Zabiegi laserowe – substancje mogące wywołać reakcje fotouczuleniowe

GRUPANAZWA GENERYCZNA
ANTYBIOTYKIMINOCYKLINA
DOKSYCYKLINA
OKSYTETRACYKLINA
TETRACYKLINA
CIPROFLOKSYNA
MOXIFLOKSYNA
NORFLOKSACYNA
OFLOKSACYNA
KWAS PIPEMINDYNOWY
KWAS NALIDYKSYNOWY
TRIMETOPRYM-SÓLFMETOKSAZOL
PRZECIWGRZYBICZNEGRYZEOFULWINA
MOCZOPĘDNEFUROSEMIDY
HYDROCHLOROTIAZYT
CHLORTALIDON
TORASEMID
TOLBUTAMID
GLIBURYD
PRZECIWCUKRZYCOWEGLIBENKLAMID
GLINKLAZYD
GLIMEPIRID
GLIPIZYD
GLKWIDON
GLISENDIT
PSORALENY8-METOKSYPSOLAREN
TRIMETIPSORALEN
PRZECIWARYTMICZNE NASERCOWEAMIODARYN
CHINIDYNA
ANTYHISTAMINOWETERFENADYNA
RUPATADYNA
PROMETAZYNA
CHLORFENIRAMINA
DIMENHYDRAT
PRZECIWTRĄDZIKOWEIZOTRETINOINA
ANTYDEPRESANTY PRZECIWLĘKOWEIMIPRAMINA
DOKSEPINA
AMITRIPTYLINA
ALPRAZOLAN
LORAZEPAM
NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNEPIROKSYKAM
NAPROKSEM
KETOPROFEN
IBUPROFEN
USTNA ANTYKONCEPCJAESTRADIOL
ETYNYLOESTRADIOL
NORETYNDRON
PERFUMYOLEJEK Z BERGAMOTKI
WITAMINA A I JEJ POCHODNE - KONTAKT SKÓRNYTRETINOINA (AC. RETINOLOWY)